Wat wij bieden

Concrete veranderingsslagen

Samenwerken, zich verbinden met elkaar, kortom het vergroten van de sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden door “muzikale interventies” is de afgelopen jaren wetenschappelijk aangetoond. Hierdoor brengen we veranderingsslagen op gang die inwerken op het gedrag, beleving, cognitie en/of gevoelens. Door de muzikale interventies kan, in een relatief korte tijd, het gedrag, beleving of gevoelspatronen veranderen, versterken of zich aanpassen. Het kunnen bespelen van een muziekinstrument is absoluut niet noodzakelijk voor de deelnemers

Inzicht in persoonlijke thema's
Inzicht in persoonlijke thema’s

Er komen gedachten, gedrag en gevoel, wat wij in ons systeem al hebben, naar boven die eerst niet zichtbaar waren. Het onbewuste wordt bewust.

Intrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie

Door de interventies kan het gedrag, beleving of gevoelspatronen veranderen, versterken of zich aanpassen.

Nieuw gedrag
Nieuw gedrag

Het ervaren en het actief (lijfelijk) experimenteren met nieuw gedrag stimuleert de persoon om buiten de coaching-situatie met de opgedane ervaring en het uitgeprobeerde gedrag aan de slag te gaan.

versterken, veranderen en verankeren
Versterken veranderen en verankeren

We bouwen en dat zorgt voor de verankering, doordat verschillende hersendelen geprikkeld worden en het leren integraal en ervaringsgericht plaatsvindt.

Onze passie voor vitaliteit met muzikale interventies

Onze passie voor vitaliteit met muzikale interventies

Onze passie voor vitaliteit met muzikale interventies