Wie wij helpen

Dynamiek en dilemma’s op de werkvloer

Projectteams

Projectteams

Wisselende team samenstellingen?
Geen eigenaarschap?

Met muzikale interventies ondersteunen wij teams van bedrijven en organisaties. In korte tijd wordt inzicht verkregen in de persoonlijke- en teamkwaliteiten en deze worden zichtbaar gemaakt.

Stress gerelateerde klachten

Stress gerelateerde klachten

Te hoge werkdruk?
Trage processen?

Blokkades en vaak 'verstoorde' communicatiepatronen binnen de teams worden bewust zichtbaar en hoorbaar gemaakt.

Intervisie

Intervisie

Collega’s niet aanspreekbaar?
Geen solidariteit?

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Door middel van muzikale interventies(sculpturen) wordt ervaringsgericht ieders persoonlijke en professionele motivatie, drijfveren en een verbindende en gezamenlijk missie en kracht binnen het team in beeld gebracht.

Onze passie voor vitaliteit met muzikale interventies

Onze passie voor vitaliteit met muzikale interventies

Onze passie voor vitaliteit met muzikale interventies